Her er en af de ormstukne lokomotiver hos ØSJK i Køge!
-det varer nok lidt inden den kommer ud at køre ...... ;-))

Velkommen til vores hjemmeside

Der blev forleden prøveopstillet baneanlæg hos sekretæren. Emnet var rangertærræn med lidt oprangeringslinier for gods hhv. persontrafik. 
Prøvekørslen fandt sted uden nævneværdige bemærninger - og dioramaet faldt i god smag
- se vedlagte foto's  

Her er billede fra dagen hvor et af frøene til klubben blev lagt: : Køge 1.marts 2009

Efter den stiftende generalforsamling 8. marts 2010
ser bestyrelsen ud som følger:Formand: Peter
Kasserer: Kurt
Materialeforvalter: Claus
Sekretær: TorbenNæste planlagte arrangement med kørende materiel er
12. juni kl. 10.00
hos primært Claus - sekundært Torben

Her er en af de første baneopstillinger i Ballerup

Banen blev etableret ved hjælp af primært materiel fra Dyssegård sekundært Ballerup materieldepoter! Længde for den 3-dobbelte bane med indlagt kryds var 520 x 120 cm

Prøvekørsel af nyt materiel

06.05.2010
Der blev forleden prøveopstillet baneanlæg hos sekretæren.
Emnet var rangertærræn med lidt oprangeringslinier for gods hhv. persontrafik. 
Prøvekørslen fandt sted uden nævneværdige bemærninger, og faldt i god smag
- se vedlagte foto